Betoniranje

Betoniranje s pomočjo "gladilcev"

 

Gladilec Pro 900

Čistilo BELLE-CLEAN